Als je goed om

je heen kijkt

zie je dat alles

   gekleurd is *

 

 

 

 

 

 

 * K. Schippers