kleine schalmei
Richard Haka

 

Haka schalmeitje smalDit is zó een bijzonder instrument, dat ik er vele bladzijden over vol zou kunnen schrijven. In plaats daarvan schrijf ik nu juist even niets. Maar ik kom er spoedig op terug. Vermoedelijk met ook nog wat meer foto's.
Wél meld ik nog, dat u dit instrumentje in het Amsterdamse Rijksmuseum kunt aanschouwen. (In de dagen dat ik dit schrijf (november 2020), is het museum echter gesloten. En de ikea geopend.)

En ook moet ik toch even zeggen, dat ik dit instrument zie als een soort schalmei, en niet als een hobo, hoewel het op deze pagina's, puur om praktische redenen, wel degelijk tussen de hobo's geplaatst is.

 

 

 

 

 

Het zilverwerk voor dit instrument vergt heel wat tijd. Maar het is erg leuk om te maken!

 

DE SCHALMEI

Zeven zonen had moeder:
Allen heetten Peter,
Behalve Wanjka, die Iwan heette.

Allen konden werken:
Één was geitenhoeder,
Één vlocht sandalen,
Één zelfs bouwde kerken;
Maar Iwan die Wanjka heette
Wilde niet werken.

Op een steen in de zon gezeten
Bespeelde hij zijn schalmei.

"O, mijn lieve,
Mijn lustige,
Laat mij spelen.
In de schaduw van mij
Korte rustige vallei
Laat andren werken,
Sandalen maken of kerken.
Wanjka heeft genoeg aan zijn schalmei."

Jan Slauerhoff