de "GALPIN" hobo

  

Galpin smalDe "Galpin"-hobo is onder de oude hobo's een vrij beroemde hobo.
Hij is deel geweest van de collectie van een musicoloog van rond 1900: Francis William Galpin. En omdat er verder niets zeker is van de herkomst (bouwer onbekend), is de hobo maar naar die collectie vernoemd.
      Het is een laag instrument: de zo getrouw mogelijke copie die ik ervan gebouwd heb, speelt het best rond a'=397Hz. De moderne lage stemming (a'=392Hz) is het beste haalbaar door het instrument iets te verlengen. Al meldde Bruce Haynes dat de originele hobo goed speelde op die hoogte.
      Ik heb destijds, uit Groote Luiheid, de moeite niet genomen mijn copieën te voorzien van een linker Eb-klep. Die klep treffen we gewoonlijk wel degelijk aan op oude hobo's -en ook op hun copieën-, ook al wordt deze doorgaans niet gebruikt. Wellicht vroeger sporadisch door iemand die met de linker hand onder speelde. Maar ik vermoed dat toch een belangrijke reden van plaatsing van deze klep was: de symmetrie. Ook de "Galpin"-hobo heeft een linker Eb-klep; al is het wel een leuk gegeven, dat op dit instrument onder deze klep heel geen gat aan te treffen is. (Was deze klep alleen voor het uiterlijk geplaatst? Of ter voorbereiding van het geval een latere speler die klep wél wilde gebruiken?)
      Het origineel heeft enkele ivoren ringen, ter versiering. Die laat ik achterwege. Een verklaring daarvoor geef ik in mijn artikel over mijn copie van een hobo van Hendrik Richters.

speelkwaliteiten

Mijn -voor zover mogelijk- exacte copie klinkt mooi, helder en vrij, en speelt betrekkelijk goed. Ik schrijf 'betrekkelijk', omdat ze akoestisch een paar (overkomelijke) grillen heeft. Ik heb echter een vermoeden dat het originele instrument ooit door iemand is aangepast -met welke reden ook. De boring doet mij gedeeltelijk wat vreemd aan.
Een en ander vergt zeker nog een periode van experimenteren. Ooit.
Maar nogmaals: zij klinkt goed. En zij speelt heel aangenaam.
Ze werkt goed op stemtoon a'=397Hz. Iets hoger (400Hz) gaat ook nog wel. Iets lager ook, al gebruik ik daar liever een van mijn verlengde copieën voor. Op welke copieën ik eveneens nog wil experimenteren: ze spelen erg goed (op a'=392Hz), maar ze klinken iets minder mooi dan het wat kortere origineel.
(Misschien is die moderne lage stemming ook wel gewoon te laag voor een hobo. (Laten we wél wezen: die stemming is gebaseerd op het gegeven dat 440 gedeeld door de zesdemachtswortel uit twee heel precies 392 is. Dit is géén grap! Wie mij wil tegenspreken, die wens ik succes.))